Šaliansky Maťko 2020

ŠALIANSKY MAŤKO 2020

Dňa 27. januára sa v priestoroch KC Andreja Sládkoviča uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Bol to už 27. ročník tejto súťaže, kde si žiaci základných škôl porovnávajú svoje schopnosti v prednese v troch kategóriách.

-1. kategória (2. – 3. ročník), 2. kategória (4. – 5. ročník), 3. kategória (6. – 7. ročník).

Zúčastnilo sa sedem škôl: ZŠ Kukučínova, Detva; ZŠ Vígľaš; ZŠ Kriváň; ZŠ J.J. Thurzu, Detva; ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Krivec, Hriňová; ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva. V troch kategóriách súťažilo 15 žiakov.

Výsledky:

1. kategória:

1. miesto – Peter Murín Zš J. Drdoša Vígľaš
2. miesto – Lukáš Ilčík Zš s Mš Školská Hriňová
3. miesto – Sofia Krnáčová Zš s Mš Krivec

2. kategória

1. miesto – Richard Hanus Zš Kriváň
2. miesto – Nina Uhrínová Zš s Mš Školská Hriňová
3.miesto- Matyáš Krahulec Zš s Mš Krivec

3. kategória

1.miesto – Nikola Melicherová Zš s Mš Školská Hriňová
2. miesto -Lukáš Strigáč -Zš s Mš Krivec
3. miesto porota neudelila