Usmernenie k realizácii záujmovej činnosti CVČ

Usmernenie k realizácii záujmovej činnosti CVČ s ohľadom na pandémiu COVID – 19 TU

a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti TU