Hviezdoslavov Kubín 2021

VYHODNOTENIE


Okresné kolo – Hviezdoslavov Kubín

Dňa 19.5.2021 sa konalo v Centre voľného času Trend okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaž bola rozdelená do troch kategórii, v ktorých súťažilo 23 súťažiacich od druhého po deviaty ročník ZŠ.

Do súťaže sa zapojilo 7 základných škôl z okresu Detva.

Víťazi na prvých troch miestach v každej kategórií postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 9. júna 2021 vo Zvolene.

VÍŤAZI:

I. kategória (2. – 4. ročník ZŠ):

POÉZIA : 1. Ivana Melicherčíková – ZŠ Kriváň

2. Tamara Kršiaková – ZŠ Látky

3. Patrik Meliche – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

PRÓZA : 1. Lukáš Ilčík- ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Peter Murín – ZŠ J. Drdoša, Vígľaš

3. Sofia Krnáčová – ZŠ s MŠ Krivec

II. kategória (5. – 6. ročník ZŠ):

POÉZIA : 1. Katarína Trebuľová – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Barbora Antalová – ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

3. Martina Mažgútová – ZŠ Slatinské Lazy

PRÓZA : 1. Matyáš Juraj Krahulec – ZŠ s MŠ Krivec

2. Richard Hanus – ZŠ Kriváň

3. Margaréta Jánošíková – ZŠ Slatinské Lazy

III. kategória (7. – 9. ročník ZŠ):

POÉZIA : 1. Sofia Sujová – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Timea Bartková – ZŠ J. Drdoša, Vígľaš

PRÓZA : 1.Filip Lašák – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Veronika Malčeková – ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

3. Veronika Melichová – ZŠ Kriváň