Deň detí

Medzinárodný deň detí v Centre voľného času Trend Detva sa niesol v duchu srdiečok. CVČ Trend a KC A. Sládkoviča v Detve pripravili pre deti základných škôl a materských škôl v našom meste podujatie s názvom “ Za maľované srdiečko perníkové”. To, že toto podujatie bolo viac než úspešné dokazuje aj to, že sa do neho zapojilo viac než 650 detí nášho mesta, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Výstavku srdiečok si môžu rodičia a deti pozrieť pred KC A. Sládkoviča a v Centre voľného času Trend na dverách vstupnej haly.