OK Hviezdoslavov Kubín


Okresné kolo – Hviezdoslavov Kubín

Dňa 23.3.2022 sa konalo v Centre voľného času Trend okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaž bola rozdelená do troch kategórii, v ktorých súťažilo 45 súťažiacich od druhého po deviaty ročník ZŠ.

Do súťaže sa zapojilo 11 základných škôl z okresu Detva.

Víťazi na prvých troch miestach v každej kategórií postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 25.3.2022 vo Zvolene.

VÍŤAZI:

I. kategória (2. – 4. ročník ZŠ):

POÉZIA : 1. Dominik Hrčka – ZŠ J. Drdoša, Vígľaš

Tamara Kršiaková – ZŠ Látky (priamy postup)

2. Ema Nôtová – ZŠ Kriváň

3. Dominik Hronček – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

PRÓZA : 1. Sára Mravcová – ZŠ Kriváň

2. Stanislav Jurčo – ZUŠ Svetozára Stračinu Detva

3. Nikola Čipčalová – ZŠ Obrancov mieru Detva

II. kategória (5. – 6. ročník ZŠ):

POÉZIA : 1. Frida Kulichová – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Nikola Farbiaková – ZŠ J. Drdoša, Vígľaš

3. Martina Mažgútová – ZŠ Slatinské Lazy

PRÓZA : 1. Lukáš Ilčík – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Sofia Krnáčová – ZŠ s MŠ Krivec Hriňová

3. Miroslav Suja – ZŠ Obrancov mieru Detva

III. kategória (7. – 9. ročník ZŠ):

POÉZIA : 1. Sofia Hrončeková – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

Filip Lašák – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová (priamy postup)

2. Matúš Kučera – ZUŠ Svetozára Stračinu, Detva

3. Timea Bartková – ZŠ J. Drdoša, Vígľaš

PRÓZA : 1. Dominika Uhrová – ZUŠ Svetozára Stračinu Detva

2. Lukáš Ďurica – ZŠ Obrancov mieru Detva

3. Lukáš Strigáč – ZŠ s MŠ Krivec Hriňová