Šaliansky Maťko 2022


Šaliansky Maťko 2022

Okresné kolo


Dňa 6.4.2022 o 8.30 hod. sa v Centre voľného času Trend Detva konalo Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko. Podujatia sa zúčastnili: ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ Kriváň, ZŠ J. Drdoša Vígľaš, a ZŠ s MŠ Krivec Hriňová. Bohužiaľ toho roku v komornejšej atmosfére. Súťažilo sa v troch kategóriách, z ktorých víťazi postupujú do krajského kola.

VÍŤAZI

I. kategória: 2.-3. ročník ZŠ

1. Ivana Melicherčíková ZŠ Kriváň

II. kategória: 4.-5. ročník ZŠ

1. Peter Murín ZŠ J. Drdoša Vígľaš

2. Gregor Jozef Kašiak ZŠ Obrancov mieru, Detva

III. kategória: 6.-7. ročník ZŠ

1. Richard Hanus ZŠ Kriváň

2. Janka Cerovská ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová