„Vianočné kúzlo“ – vyhodnotenie

Prinášame vám vyhodnotenie zimnej výtvarnej súťaže „Vianočné kúzlo“, ktorú CVČ Trend vyhlásilo na začiatku decembra.
Podmienky súťaže zneli:
– súťaž bola určená deťom materských a základných škôl
– vyjadrenie atmosféry a čara Vianočného kúzla (pečenie perníkov, rodinné sviatočné tradície, zvyky, pohoda a láska, darčeky či zvieratká v zasneženej krajine)
– vekové kategórie :
I. kat. – deti MŠ
II. kat. – žiaci I. stupňa ZŠ
III. kat. – žiaci II. stupňa ZŠ
– technika : ľubovoľná, práce mohli byť plošné i priestorové.
formát plošných prác do A2
– uzávierka : 16. decembra 2022
CVČ Trend vybralo najkrajšie práce z každej zo zapojených škôl a škôlok, ktoré budú ocenené diplomom a cenou. Tieto práce nájdete nižšie.
Všetky práce budú vystavené v CVČ Trend.
Všetkým, čo sa zapojili ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu 🙂

ZŠ Kukučínova: Júlia Šmálová

ZŠ A. Vagača: Tiffany Gujdová

ZŠ A. Vagača: Elizabeth Tot

ZŠ A. Vagača: Lívia Škrváňová

ZŠ A. Vagača: Matej Matúch

ZŠ Obrancov mieru: Ninka Spodniaková

ZŠ Obrancov mieru: Ela Vlčeková

ZŠ Obrancov mieru: Lara Polomská

ZŠ Obrancov mieru: Kamila Škopíková

MŠ Námestie SNP: Lucia Smotrilová

MŠ Námestie SNP: Stanislav Ľupták

MŠ Námestie SNP: Dávid Nôta