Olympiáda z anglického jazyka 2023

Dňa 19.1.2023 sa v Centre voľného času Trend uskutočnilo okresné kolo 33. ročníka Olympiády z anglického jazyka v kategóriách 1A, 1B, 2B, 2C2 a 2D.

Toho roku sa olympiády zúčastnilo desať základných a dve stredné školy z detvianskeho okresu: ZŠ A. Vagača Detva, ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ J. J. Thurzu, Detva; ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ s MŠ Krivec Hriňová, ZŠ Slatinské Lazy, ZŠ J. Drdoša Vígľaš, ZŠ Kriváň, ZŠ M. Kolibiara Detvianska Huta, Gymnázium Detva a Spojená škola Detva (SOŠ a OA).

Cieľom olympiády je:

– prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v anglickom jazyku,

– rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť,

– zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov,

– umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni,

– prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov ZŠ a SŠ.

V tomto ročníku okresného kola olympiády sa na prvom mieste v kategórii 1A umiestnila žiačka Katarína Výbošťoková zo Základnej školy J. J. Thurzu Detva, v kategórii 1B žiačka Lenka Ďuricová zo Základnej školy Kukučínova Detva, v kategórii 2B žiak Martin Michálik z Gymnázia Detva, v kategórii 2C2 žiačka Alexandra Celia Bleisch z Gymnázia Detva, a v kategórii 2D žiak Kristián Marko z Obchodnej akadémie Detva. Žiaci umiestnení na prvom mieste postúpili do krajského kola. Gratulujeme a držíme palce pri ďalšom postupe.

Celkové poradie:


1A

1. miesto – Katarína Výbošťoková ZŠ J. J. Thurzu Detva – 52 bodov

2. miesto – Richard Hanus – ZŠ Kriváň – 48 bodov

3. miesto – Alena Krahulcová – ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová – 47 bodov

Nikola Farbiaková – ZŠ Vígľaš – 45 bodov

Laura Hanzelová – ZŠ A. Vagača Detva – 43 bodov

Terézia Ďurčíková – ZŠ Slatinské Lazy – 38 bodov

Lukáš Chamula – ZŠ Obrancov mieru Detva – 36 bodov

Sára Golianová – ZŠ Kukučínova Detva – 32 bodov

Branislav Tršo – ZŠ s MŠ Školská Hriňová – 30 bodov

1B

1. miesto – Lenka Ďuricová – ZŠ Kukučínova Detva – 59 bodov

2. miesto – Jakub Farbiak – ZŠ J. Drdoša, Vígľaš – 58

3. miesto – Sára Malatinsová – ZŠ J. J. Thurzu Detva – 56 bodov

Nela Nôtová – ZŠ Kriváň – 49 bodov

Daniel Harvilčák – ZŠ Obrancov mieru Detva – 48 bodov

Vincent Staviščák – ZŠ Slatinské Lazy – 46 bodov

Samuel Sýkora – ZŠ A. Vagača Detva – 45 bodov

Petra Fašková – ZŠ s MŠ Krivec Hriňová – 43 bodov

Sebastián Chrin – ZŠ Detvianska Huta – 43 bodov

Terézia Paučová – ZŠ s MŠ Školská Hriňová – 42 bodov


2B


1. miesto – Martin Michálik – Gymnázium Detva – 51 bodov


2C2


1. miesto – Alexandra Celia Bleisch – Gymnázium Detva – 48 bodov


2D

1. miesto – Kristián Marko – Obchodná Akadémia Detva – 53 bodovzdroj: NIVAM