Šaliansky Maťko 2023


Šaliansky Maťko 2023

Okresné kolo


Dňa 27.1.2023 o 8.30 hod. sa v Centre voľného času Trend Detva konalo Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko.

Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí. Každoročne sa jej aj v našom okrese zúčastňuje množstvo žiakov – nádejných talentov, ktorí to už niekoľkokrát dotiahli aj na celoslovenské kolo.

Toho roku sa podujatia sa zúčastnilo 18 žiakov zo škôl: ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ Kriváň, ZŠ J. Drdoša Vígľaš, ZŠ J. J. Thurzu, ZŠ s MŠ Školská Hriňová, ZŠ Látky a ZŠ s MŠ Krivec Hriňová. Súťažilo sa v troch kategóriách a porotcovia mali toho roku naozaj ťažké rozhodovanie, keďže všetci zúčastnení žiaci boli vynikajúci. Nakoniec však rozhodli o víťazoch takto:

VÍŤAZI


1. kategória


1. miesto – Ema Halajová – ZŠ Kriváň

2. miesto – Nikola Tazberíková – ZŠ Látky

3. miesto – Samuel Dobiáš – ZŠ Školská Hriňová


2. kategória


1. miesto – Ivana Melicherčíková – ZŠ Kriváň

2. miesto – Jarmila Hanesová – ZŠ J. Drdoša Vígľaš

2. miesto – Patrik Melicher – ZŠ Školská Hriňová

3. miesto – Tamara Kršiaková -. ZŠ Látky


3. kategória


1. miesto – Nina Uhrinová – ZŠ Školská Hriňová

2. miesto – Richard Hanus – ZŠ Kriváň

3. miesto – Peter Murín – ZŠ J. Drdoša Vígľaš