Čo vieš o hviezdach?


Dňa 29.3.2023 sa v Centre voľného času Trend konalo okresné kolo vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach.

Súťaž je určená pre všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z okruhov ako všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje a využitie kozmonautických prostriedkoch v astronómii.

Do súťaže sa v našom okrese zapojili tri základné a jedna stredná škola. Dovedna v troch kategóriách súťažilo 12 žiakov.

Prví traja v každej kategórii postupujú na krajské kolo.

VÍŤAZI:

1. kategória:

1. miesto – Silvia Murínová – ZŠ Kukučínova, Detva

2. miesto – Vladimír Oláh – ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

3. miesto – Nela Svoreňová – ZŠ Kukučínova, Detva

2. kategória:

1. miesto – Samuel Gallo – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. miesto – Jaroslav KmeťZŠ s MŠ Školská, Hriňová

3. kategória:

1. miesto – Kristína Melichová – Gymnázium Detva

2. miesto – Ján Melíšek – Gymnázium Detva

3. miesto – Michaela Nosáľová – Gymnázium Detva