Pytagoriáda 2023

Pytagoriáda 2023

V dňoch 20. a 21. marca 2023 sa v Centre voľného času Trend uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády pre školský rok 2022/2023. V matematických úlohách si zmeralo sily v šiestich kategóriách od tretiakov po ôsmakov ZŠ spolu 160 žiakov z desiatich základných škôl v okrese Detva.

Pytagoriády sa zúčastnili tieto školy: ZŠ Kukučínova Detva; ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva; ZŠ Obrancov mieru Detva; ZŠ J. J. Thurzu Detva; ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová; ZŠ Kriváň; ZŠ Detvianska Huta; ZŠ J. Drdoša, Vígľaš; ZŠ Kriváň.

Žiaci mali na vyriešenie 15 úloh presne 60 minút. Za úlohy mohli získať maximálne 15 bodov. Pokiaľ získali minimálne 10 bodov a stali sa tak úspešnými riešiteľmi, mohli za každé ušetrené 4 minúty času získať ďalší bod.

Výsledkové tabuľky v jednotlivých kategóriách budú zverejnené na EduPage.