OK Hviezdoslavov Kubín 2023Okresné kolo – Hviezdoslavov Kubín

Dňa 17.3.2023 sa konalo v Centre voľného času Trend okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaž bola rozdelená do troch kategórii, v ktorých súťažilo 49 súťažiacich od druhého po deviaty ročník ZŠ.

Do súťaže sa zapojilo 12 základných škôl z okresu Detva.

Víťazi na prvých troch miestach v každej kategórií postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 28.3.2023 vo Zvolene.

VÍŤAZI:

I. kategória (2. – 4. ročník ZŠ):

POÉZIA : 1. Tamara Kršiaková – ZŠ Látky

2. Viktória Marková – ZŠ J. J. Thurzu, Detva

3. Emma Halajová – ZŠ Kriváň

PRÓZA : 1. Ivana Melicherčíková – ZŠ Kriváň

2. Jarila Hanesová – ZŠ J. Drdoša, Vígľaš

3. Nikola Tazberíková – ZŠ Látky

II. kategória (5. – 6. ročník ZŠ):

POÉZIA : 1. Juraj Stieranka – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Stanislav Jurčo – ZUŠ Svetozára Stračinu Detva

3. Nikola Farbiaková – ZŠ J. Drdoša, Vígľaš

PRÓZA : 1. Lukáš Ilčík – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Lívia Bučková – ZŠ J. J. Thurzu, Detva

3. Peter Murín – ZŠ J. Drdoša, Vígľaš

III. kategória (7. – 9. ročník ZŠ):

POÉZIA : 1. Barbora Baumannová – ZŠ J. J. Thurzu, Detva

2. Katarína Trebuľová – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

3. Martina Mažgútová – ZŠ Slatinské Lazy

PRÓZA : 1. Nina Uhrinová – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Matyáš Juraj Krahulec – ZŠ s MŠ Krivec Hriňová

3. Richard Hanus – ZŠ Kriváň