Moderný tanec

Tanečné štýly: Hip-Hop, Contemporary, Moderné tance

Veková skupina: ZŠ

Vedúci krúžku: Veronika Fujašová, Dis. art.

Polročný poplatok: 25€

Miesto konania: CVČ Trend

Frekvencia: 2x týždenne, pondelok 14:00 do 15:30 a piatok od 15:30 – 16:45