Tajomstvá oblohy a vesmíru

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ

Vedúci krúžku:

Ročný poplatok: 10€

Miesto konania: CVČ Trend

Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)