Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 15.11.2023 sa v Centre voľného času Trend konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhalsovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Toho roku sa do okresného kola zo školských kôl prebojovalo 6 žiakov. Títo si sily zmerali v písomnej časti formou testu a transformácie textu a následne v ústnej časti tvorbou rečníckeho prejavu.

Žiaci boli naozaj veľmi šikovní o čom svedčí aj to, že sa všetci stali úspešnými riešiteľmi a bodový rozdiel medzi jednotlivými miestami bol minimálny. Žiačka umiestnená na prvom mieste postupuje do krajského kola olympiády.

Vyhodnotenie:

1.miesto – Martina Gondášová, ZŠ s MŠ Krivec Hriňová

2.miesto – Karolína Pavlovičová, ZŠ s MŠ M. Kolibiara Detvianska Huta

3.miesto – Nela Nôtová, ZŠ Kriváň