Timravina studnička

Dňa 27.10.2023 sa v Centre voľného času trend uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička.

Poslanie  a cieľ súťaže:

Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť,  prostredníctvom odborných seminárov sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov.

Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej  Timravy (narodená 2. 10. 1867 v Polichne – zomrela  27. 11. 1951 v Lučenci).

CVČ Trend usporadúva súťaž v troch kategóriách pre základné školy z okresu Detva:

I. kategória: II. – IV. ročník základných škôl

II. kategória: V. – VI. ročník základných škôl

III. kategória: VII. – IX. ročník základných škôl

Toho roku sa do súťaže zapojilo 14 detí z piatich základný škôl.

Vyhodnotenie:

I. kategória:

1. miesto – Samuel Dobiáš, ZŠ s MŠ Školská Hriňová

2. miesto – Tobias Fekiač, ZŠ s MŠ J. Drdoša Vígľaš

3. miesto – Nina Matúšková, ZŠ s MŠ J. Drdoša Vígľaš

II. kategória:

1.miesto – Miriam Hakelová, ZŠ s MŠ Školská Hriňová

2.miesto – Patrik Melicher, ZŠ s MŠ Školská Hriňová

2.miesto – Jarmila Hanesová, ZŠ s MŠ J. Drdoša Vígľaš

3.miesto – Terézia Kulišiaková, ZŠ s MŠ A. Vagača Detva

III. kategória:

1.miesto – Nina Uhrinová, ZŠ s MŠ A. Vagača Detva

2.miesto – Richard Hanus, ZŠ Kriváň

3.miesto – Peter Murín – ZŠ s MŠ J. Drdoša Vígľaš