Oceňovanie športovcov 30. 11. 2011

Fotogaléria

Myšlienka zrealizovať Oceňovanie športovcov vznikla s ambíciou stať sa spoločenskou udalosťou, ktorá umožní poďakovať sa športovým osobnostiam nášho mesta. Tak ako minulý rok aj tento podujatie zorganizovalo Mesto Detva, Komisia mládeže, vzdelávania a športu pri MsZ v Detve v spolupráci s Centrom voľného času Trend Detva. Slávnostné dovzdávanie sa uskutočnilo 30.11.2011 v Obradnej sieni MsÚ Detva a celkovo na ňom bolo ocenených 9 úspešných športovcov v troch kategóriách.

Prvou kategóriou bola kategória NAJLEPŠI ŠPORTOVEC. V tejto boli ocenení : Bc. Mária Homolová – športová gymnastika, Lenka Budáčová – volejbal, Sára Slobodová – karate, Erik Chalupský – hokej. Tou druhou bola kategória ZA ZÁSLUHY A ROZVOJ ŠPORTU. Z tejto si cenu odniesli : Viera Zlatoňová, Mgr.Eva Ďuricová, Vladimír Golian, Ivan Vlček. Poslednou kategóriou bola SIEŇ SLÁVY. Tento rok do nej vstúpil úspešný športovec – hokejista Dušan Pohorelec. Všetkým oceneným gratulujeme, a prajeme ešte veľa ďalších športových úspechov, či už v aktívnej, alebo trénerskej činnosti.