28 novembra, 2011

Fotogaléria

Myšlienka zrealizovať Oceňovanie športovcov vznikla s ambíciou stať sa spoločenskou udalosťou, ktorá umožní poďakovať sa športovým osobnostiam nášho mesta. Tak ako minulý rok aj tento podujatie zorganizovalo Mesto Detva, Komisia mládeže, vzdelávania a

Dňa 29. októbra novozaložený krúžok Klub mladých animátorov a dobrovoľníkov zorganizoval prvé z plánovaných podujatí – bol ním IQ kvíz pre základné školy. Podujatia sa zúčastnili tri detvianske základné školy. Tímy boli zložené z troch žiakov 8. resp. 9. ročníka. Žiaci/súťažiaci mali na výber z mnohých tém – napr. hlavné

4. novembra 1974 sa otvorili „brány„ novozaloženého Mestského domu pionierov a mládeže v Detve ako štátne mimoškolské výchovno – vzdelávacie zariadenie. Zakladateľkou a prvou riaditeľkou bola p. Hilda Miháľová. Nakoľko toto zariadenie nemalo vlastné priestory, podmienky pre činnosť MsDPM vytvoril ZK ROH PPS Detva. Najprv to bola pracovňa pre jednu

Školský poriadok Štatút CVČ Detva Správa o činnosti CVČ za rok 2011/2012 Plán výchovno-vzdelávacej činnosti 2012/2013 Plán kontrolnej činnosti Plán práce príležitostnej záujmovej činnosti na rok 2012 / 2013, tematická oblasť spoločensko – vednáPlán práce pre oddelenie estetiky 2012/2013 Športový kalendár