Riskuj!

Dňa 29. októbra novozaložený krúžok Klub mladých animátorov a dobrovoľníkov zorganizoval prvé z plánovaných podujatí – bol ním IQ kvíz pre základné školy. Podujatia sa zúčastnili tri detvianske základné školy. Tímy boli zložené z troch žiakov 8. resp. 9. ročníka. Žiaci/súťažiaci mali na výber z mnohých tém – napr. hlavné mestá, spisovné slová, pop music, NHL …. žiaci preukázali vynikajúce vedomosti z rôznych oblastí. Je evidentné, že ich učitelia im odovzdali mnoho vedomostí, ale je vidieť aj to, že žiaci získavajú mnoho informácií aj dobrovoľne sledovaním všeobecného diania, dokumentov, čítaním kníh.

V poslednej dobe importovaný sviatok Halloween sa začína udomácňovať aj u nás. CVČ Trend Detva už tradične pripravil pre deti „strašidelné podujatie“. V budova a areál sa premenili na jednotlivé rozprávkovo- strašidelné stanovištia. Deti privítal čertík s fúrikom, kde museli zvládnuť prvú úlohu. V budove centra na nich čakalo mnoho rozprávkových bytostí ako Krasoň, vlk, shrekove deti …… navyše si museli deti svietiť baterkou, keďže v budove bolo pozhasínané a jediné svetlo pochádzalo zo svietiacich tekvíc. Na záver deti navštívili Shreka s Fionou. Ďalšia vydarená akcia je za nami.