Garen párty v CVČ

15.6.2012 o 16,00 sa konala v Centre voľného času Záhradná párty pre všetky krúžkové deti, ktoré navštevovali Centrum voľného času – Trend, Detva v tomto školskom roku. Pripravené boli pre ne zábavné súťaže, opekačka a nafukovací hrad.