Slávnostné vyhodnotenie obvodných olympiád

Dňa 20.6.2012 sa v Centre voľného času Trend, Detva konalo Slávnostné vyhodnotenie obvodových olympiád za školský rok 2011/2012. Jednotlivé olympiády prebiehali v Centre voľného času za účasti všetkých základných škôl nášho obvodu, a to v priebehu celého školského roku. Okrem jazykovedných olympiád, ktoré sa vyhodnotili bezprostredne po skončení, to boli olympiády : matematická, dejepisná, geografická, biologická – kategória C, biologická – kategória D, fyzikálna , chemická a Pytagoriáda. Úspešní riešitelia si preberali diplomy a pekné vecné ceny z rúk Mgr. Margity Gajdošovej vedúcej odd. školstva, kultúry a sociálnych vecí.
Poďakovanie patrí nielen deťom, ale aj všetkým pedagógom a učiteľom, ktorí ich na jednotlivé olympiády pripravovali.

Miroslava Lenďáková