Záujmové krúžky pre rok 2013/2014

Centrum voľného času TREND

v školskom roku 2013/2014 ponúka pre žiakov základných škôl tieto záujmové krúžky:

Moderný tanec

Vedúca: Mgr. Lenka Chamulová

Pod vedením tanečnej lektorky sa môžeš naučiť pohybové základy STREET DANCOVÝCH žánrov akými sú HIP HOP a DISCO. Krúžok sa zúčastňuje vystúpení na mestských akciách, súťažiach a smeruje deti do tanečnej skupiny Stings.

Počet hodín: 2 h týždenne

Rybársky krúžok

Vedúci: Ing. Ladislav Slahučka

Ryby, rybky, rybičky patria do prírody. Ak máš aj ty prírodu rád, môžeš sa o nich niečo dozvedieť a naučiť – získať rybársky lístok.

Počet hodín: 2 h týždenne

Detská ľudová hudba Detvanček

Vedúci: Roman Berky

Je súčasťou detského folklórneho súboru Ratolesť a sprevádza ho na všetkých podujatiach.

Počet hodín: 4 h týždenne

Detský folklórny súbor Ratolesť

Vedúci : Mgr. Dana Rusinová, Bc. Zuzana Sujová

Už tradične zachováva kultúrne a folklórne tradície formou tanca a spevu. Účasť na mestských podujatiach, festivaloch. Okrem toho Ratolesť úspešne reprezentuje mesto Detvu doma i v zahraničí.

Počet hodín: 4 h týždenne

FS Podpoľanec

Vedúci: Ing. Ján Matuška, Ing. Ján Sekereš, Bc. Roman Malatinec, Mgr. Jaroslav Černák

Počet hodín: 4 h týždenne

Prípravka DFS Ratolesť

Vedúca: Mgr. Michaela Matúšková

Tento krúžok je určený pre začiatočníkov, nácvik základných detvianskych krokov a prvkov s možnosťou postupu do DFS Ratolesť.

Počet hodín: 2 h týždenne

Šachový krúžok pre začiatočníkov aj pokročilých

Vedúci: Gustáv László

Kráľovská hra zameraná na logiku a rozvoj logického myslenia. Krúžok sa okrem zdokonaľovania v tejto hre pravidelne zúčastňuje šachových turnajov s vynikajúcimi umiestneniami.

Počet hodín: 2 h týždenne

Roztlieskavačky

Vedúca: Mgr. Lenka Chamulová

Športovo – tanečné choreografie s gymnastickými prvkami.

Počet hodín: 1 h týždenne

Počítače hrou

Vedúci: Ľ. Paprčková

Cieľom tohto krúžku je oboznámenie s grafickými editormi – skicár, logomotion, IrfanView….. úprava obrázkov – retušovanie, animácia, efekty, tvorba panorámy, 3D obrázky …

Počet hodín: 2 h týždenne

• Počítače hrou

Vedúci: mgr. Jamnická

Cieľom tohto krúžku je oboznámenie s grafickými editormi – skicár, logomotion, IrfanView….. úprava obrázkov – retušovanie, animácia, efekty, tvorba panorámy, 3D obrázky …

Počet hodín: 2 h týždenne

Spoločenské tance

Vedúci : Juraj Fáber

Cieľom krúžku je naučiť sa základom štandardných spoločenských tancov ako je valčík, polka, tango ….. latinsko – amerických, napr. samba, ch – cha, rumba, jive.

Počet hodín : 2 h. týždenne

Internet klub

Cieľom klubu je podporiť deti v zdokonaľovaní sa pri práci s internetom. Využívanie internetu pri vypracovávaní domácich úloh a projektov.

Herňa klub

Vedúci : pedagogickí pracovníci CVČ Trend

Cieľom herne je spontánne využiť svoj voľný čas, kde majú deti zabezpečený animačný program pod pedagogickým dozorom.

Klub hier pre deti 1. – 4. ročník ZŠ

Vedúci : pedagogickí pracovníci CVČ Trend

Cieľom klubu je využiť svoj voľný čas, ktorý môžu deti tráviť pri spoločenských hrách …..

Ping – pong klub pre deti a dospelých

Možnosť využiť ping – pongovú herňu pre trávenie voľného času deti a rodičov

V školskom roku 2013/2014 ponúkame pre deti materských škôl tieto záujmové krúžky:

Ratoliestky – ľudový tanec pre deti vo veku 5 – 6 rokov MŠ

Vedúca: Mgr. Dana Rusinová

Naučíme deti ľudové piesne a základy ľudových prvkov s možnosťou postupu do DFS Ratolesť. Možnosť vystúpení na podujatiach.

Počet hodín: 1h týždenne

Moderný tanec pre deti vo veku od 4 – 6 rokov MŠ

Vedúca : mgr. Lenka Chamulová

Budeme sa učiť tancovať na rôzne rytmy… Budú to kubánske rytmy, rytmy HIP – HOP, hitovky….Rodičia sa určite potešia pri vystúpení svojich detí na rôznych podujatiach CVČ Trend.

Počet hodín: 1h týždenne

Tancujúce drobce – ľudový tanec pre deti vo veku od 3 – 4 rokov MŠ

Vedúca : Mgr. Dana Rusinová

Hravou formou rozvinieme u detí rytmicko – pohybové schopnosti, základy pohybovej kultúry pomocou detských hier.

Počet hodín: 1h týždenne

Veselé žabky – pre deti vo veku od 1 – 3 rokov

Vedúce: Mgr. Michaela Matúšková

Aj najmenšie batoľatá sa radi hýbu, skáču, hrajú sa a tešia pri hudbe… Určite zvládnu jednoduché pohybové hry a aktivity, pri ktorých sa rozvíja nielen ich fyzická zdatnosť, ale i motorika, myslenie. Mamičky môžu byť na celom priebehu cvičenia a keď chcú môžu sa aj zapojiť.

Počet hodín: 1h týždenne

Prihlášky do záujmových útvarov ako aj bližšie informácie získate v Centre voľného času – Trend, Obrancov mieru 7, Detva, príp. na t. č. 045 / 54 55 529 alebo e-mailom cvctrend@stonline.sk.

Termín podania prihlášok do 14. 09. 2013