Žiadosť o prijatie dieťaťa do krúžku + Rozhodnutie