Kalokagatia

KALOKAGATIA 2016 TRNAVA

K najvýznamnejším počinom Slovenskej asociácie športu na školách, ktorá spolu s Ministerstvom školstva vedy a výskumu je vyhlasovateľom školských športových súťaží patrí vytvorenie uceleného a v Európe ojedinelého systému školských športových súťaží –

,, KALOKAGATIA“

Výnimočnosť nespočíva v dlhom zozname pohybových aktivít, ale predovšetkým v ich prepojení na kultúru, výchovu a vzdelávanie. Osobitné miesto v tomto systéme patrí olympijskej výchove- olympijskými kvízmi začínajúc cez Školskú cenu fair play až po vrchol pomyselnej pyramídy- olympiádu detí a mládeže Kalokagatia.

V dňoch 23. -24. 6.2016 sa v Trnave konala Olympiáda žiakov základných škôl pod názvom Kalokagatia 2016. Na toto podujatie sa prebojovali žiaci základných škôl z celého Slovenska ako víťazi svojich krajov. Náš banskobystrický kraj mal na tomto pre deti a ich učiteľov významnom podujatí zastúpenie vo všetkých športoch. Mesto Detva reprezentovala žiačka Základnej školy na Kukučínovej ulici / jediná víťazka Detvy / Timea Sujová vo vrhu guľou a umiestnila sa na peknom 5. mieste k čomu jej srdečne gratulujeme. Vedúcou celej banskobystrickej výpravy bola riaditeľka nášho Centra voľného času TREND Mgr. Yveta Unterfrancová.

Sprievodnou akciou Kalokagatie 2016 boli aj zásady oceňovania, ktorých základom sa stala medaila I.B. Zocha, ktorá v súčasnosti má svoju bronzovú, striebornú a zlatú podobu. Aj naše mesto malo pri tomto oceňovaní zastúpenie a to v podobe bronzovej medaily, ktorá bola udelená Mgr. Yvete Unterfrancovej riaditeľke Centra voľného času Trend ako vyjadrenie vďaky najaktívnejším nadšencom školského športu.

Napísala Y. Unterfrancová

Vlajkonosiči: T.Sujová (ZŠ Kukučínova, Detva) a J. Vreštiak (ZŠ s MŠ Školská, Hriňová)