Výzva na predkladanie ponúk – Medzinárodná preprava autobusom 2016