Rómsky talent 2016

Leto sme začali spevom a tancom

25. júna sa v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve uskutočnil tretí ročník talentovej súťaže pre rómske deti a mládež „Rómsky talent“. Toto podujatie sa konalo pod záštitou Centra voľného času TREND a záujmovej skupiny REBELKO. V kategóriách ako spev, tanec, hra na hudobný nástroj, prednes a iných, sa predstavilo 31 účinkujúcich vo veku od 6 do 24 rokov a predviedlo nám, koľko talentu sa v nich ukrýva. A toho určite nebolo málo, preto aj porota v zložení Mgr. Darina Labáková, Mgr. Nina Dekoninck a predseda Igor Čipčalaurčite nemala jednoduchý výber víťazov.

Cielom projektu „Rómsky talent“ je podporiť a prehĺbiť u detí záujem o zmysluplné trávenie voľného času, vyhľadávať mladé rómske talenty, rozvíjať u nich talent, predstaviť ich verejnosti a vzbudiť záujem detí a mládeže o sebarealizáciu na kultúrno-spoločenských podujatiach.

Projekt mal aj toho roku veľmi pozitívny ohlas a tak je viac než isté, že sa s „Rómskym talentom“ uvidíme aj o rok.