Poďakovanie

POĎAKOVANIE

CVČ Trend sa chce poďakovať MESTU DETVA za finančný príspevok vo výške 1000 € na činnosť súboru DFS Podpoľanček v roku 2016, vďaka ktorému sme sa mohli zúčastniť Medzinárodného festivalu v Bulharsku „Radosť na pláži“.CVČ Trend sa chce poďakovať BANSKOBYSTRICKÉMU SAMOSPRÁVNEMU KRAJU za finančný príspevok vo výške 1300 € na činnosť súboru DFS Podpoľanček, vďaka ktorému sme mohli zakúpiť kroje a krojové súčasti.