Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8 2019

Dňa 9. apríla sa v priestoroch KC Andreja Sládkoviča v Detve konalo okresné kolo Matematickej olympiády pre kategórie Z6, Z7 a Z8 (šiesty, siedmy a ôsmy ročník ZŠ).


Súťaže sa zúčastnilo sedem základných škôl :
ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Kukučínova Detva; ZŠ J. Drdoša, Vígľaš; ZŠ s MŠ Detvianska Huta; ZŠ J. J. Thurzu Detva; ZŠ Kriváň a ZŠ Obrancov mieru Detva.


Úspešným riešiteľom sa stane ten, kto dosiahne minimálne polovicu z celkového počtu 18 bodov.

Úspešní riešitelia kategórie Z6

Poradie

Meno a priezvisko

Škola

Body spolu

1.

Andrej Kmeť

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

18

2.

Simeon Šulek

ZŠ s MŠ Detvianska Huta

12

2.

Simon Tršo

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

12

2.

Marianna Melichová

ZŠ Kukučínova

12

3.

Lucia Koristeková

ZŠ s MŠ Detvianska Huta

10

3.

Patrik Purdek

ZŠ J. J. Thurzu Detva

10

Úspešní riešitelia kategórie Z7

Poradie

Meno a priezvisko

Škola

Body spolu

1.

Adriana Luptáková

ZŠ J. Drdoša Vígľaš

13

2.

Carmen Rybošová

ZŠ Obrancov mieru Detva

10

2.

Radka Krnáčová

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

10

3.

Petronela Mazúchová

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

9

Úspešní riešitelia kategórie Z8

Poradie

Meno a priezvisko

Škola

Body spolu

1.

Ema Matrtajová

ZŠ J. J. Thurzu Detva

12

2.

Patrik Kmeť

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

10

3.

Dorothea Petrovičová

ZŠ Kukučínova

9