Letný tábor 2019

CVČ TREND má ešte pár voľných miest v dennom tábore