Covid automat a školský semafor


Od 4.10.2021 je podľa školského semaforu okres Detva v I. stupni varovania. Pre všetky krúžky c CVČ Trend platia opatrenia podľa tohto semaforu.

To znamená:

Prezenčne podľa školského semaforu na základe predloženia písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti:

MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ,OU), ŠKD, ŠVZ, školské jedálne, CPPPaP, CŠPP, jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ – zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky


Aktuálny Školský semafor nájdete TU