Rozvrh šk. rok 2021/2022

Rozvrh na šk. rok 2021/2022 v budove CVČ Trend

Deň

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Po

10:00 Klub najmenších

(len v zelenej farbe ŠS)

Rybársky krúžok

(trieda)

17:00 Hra na hudobný nástroj (trieda)

17:30 Jumping

(tanečná sála)

18:00 Hra na hudobný nástroj (trieda)

18:30 Joga

(tanečná sála

Ut

Stolný tenis

DFS Podpoľanček, DFS Prípravka, DFS Krpčeky

St

Hráme bábkové divadlo

(herňa)

15:00 – 16:30

Čitateľský –Rozprávkovo

(herňa)

17:30 Jumbing

(tanečná sála)

18:30 Tabata (tanečná sála)

18:30 Joga

(trieda)

Št

Šachový krúžok (trieda)

Joga pre deti (tanečná sána)

DFS Podpoľanček, DFS Prípravka, DFS Krpčeky

Pi

Rybársky krúžok

(trieda)

Tvorivé dielne

(trieda)

Moderný tanec

(tanečná sála)

17:00 Hra na hudobný nástroj (trieda)

17:00 Tabata

(tanečná sála)

18:00 Hra na hudobný nástroj (trieda)

18:00 Joga

(tanečná sála)