Štúrov Zvolen


Vyhodnotenie

OK Štúrov Zvolen

Dňa 6.10.2021 sa konalo v CVČ Trend okresné kolo prednesu rétoriky Štúrov Zvolen. Do súťaže sa zapojili štyri základné školy z detvianskeho okresu: ZŠ J. J. Thurzu Detva, ZŠ Kriváň, ZŠ s MŠ Krivec Hriňová a ZŠ s MŠ Školská, Hriňová. Súťažilo spolu 12 žiakov v dvoch kategóriách – v prvej kategórii šesť žiakov z 4. až 6. ročníka a v druhej kategórii taktiež šesť žiakov zo 7. až 9 ročníka ZŠ. Do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 14.10.2021 o 9.00 v CVČ Domino Zvolen, postupujú prví traja z každej kategórie.

Postupujúci víťazi :

1. kategória :

1. Richard Hanus ZŠ Kriváň

2. Kassia Sibylová ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

3. Timotej Chamula ZŠ J. J. Thurzu, Detva


2. kategória :

1. Margaréta Fabriková ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Veronika Melichová ZŠ Kriváň

3. Jelena Jankovičová ZŠ J. J. Thurzu, Detva