Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúryDňa 12.11.2021 sa dištančnou formou uskutočnilo okresné kolo 14. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (8.-9. ročník ZŠ).

Toho roku sa olympiády zúčastnilo šesť škôl z detvianskeho okresu: ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Kukučínova,Detva, ZŠ J. J. Thurzu, Detva; ZŠ Slatinské Lazy, ZŠ M. Kolibiara Detvianska Huta a ZŠ Kriváň.


Cieľom olympiády je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru, zvyšovať záujem o štúdium slovenského jazyka na vysokých školách a umožňovať porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni.


Napriek nepriaznivej pandemickej situácie sme radi, že sa základné školy v detvianskom okrese stále zapájajú do okresných kôl olympiád konaných aspoň dištančnou formou. Častokrát je príprava a priebeh pre žiakov a učiteľov komplikovanejšia než by tak bolo pri forme prezenčnej.


V tomto ročníku okresného kola olympiády sa na prvom mieste umiestnila žiačka Margaréta Fabriková so Základnej školy Školská Hriňová a postúpila tak do krajského kola. Gratulujeme a držíme palce pri ďalšom postupe.


Celkové poradie:


1. miesto – Margaréta Fabriková -ZŠ s MŠ Školská, Hriňová – 22 bodov

2. miesto – Martin Mašlej – ZŠ Slatinské Lazy – 20 bodov

3. miesto – Dominik Prečuch – ZŠ Kriváň – 18 bodov

3. miesto – Terézia Čavojová – ZŠ Kukučínova, Detva – 18 bodov

4. miesto – Jelena Jankovičová – ZŠ J. J. Thurzu Detva – 15 bodov

5. miesto – Lucia Koristeková – ZŠ s MŠ M. Kolibiara Detvianska Huta – 14 bodov

zdroj: IUVENTA