Olympiáda z anglického jazyka 2022

Dňa 13.1.2022 sa dištančnou formou uskutočnilo okresné kolo 32. ročníka Olympiády z anglického jazyka v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B, 2C a 2D.

Toho roku sa olympiády zúčastnilo osem základných a dve stredné školy z detvianskeho okresu: ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ J. J. Thurzu, Detva; ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ s MŠ Krivec Hriňová, ZŠ Slatinské Lazy, ZŠ J. Drdoša Vígľaš, ZŠ Kriváň. Gymnázium Detva a Spojená škola Detva (SOŠ a OA)Cieľom olympiády je:

– prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v anglickom jazyku,

– rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť,

– zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov,

– umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni,

– prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov ZŠ a SŠ.Napriek nepriaznivej pandemickej situácie sme radi, že sa základné školy v detvianskom okrese stále zapájajú do okresných kôl olympiád konaných aspoň dištančnou formou. Častokrát je príprava a priebeh pre žiakov a učiteľov komplikovanejšia než by tak bolo pri forme prezenčnej.V tomto ročníku okresného kola olympiády sa na prvom mieste v kategórii 1A umiestnil žiak Matej Mišove zo Základnej školy Obrancov mieru Detva, v kategórii 1B žiak Daniel Tuhársky zo Základnej školy Krivec Hriňová, v kategórii 2A žiak Kristián Marko z Obchodnej akadémie Detva, v kategórii 2D žiak Adam Hriň zo Strednej odbornej školy Detva. V kategórii 2B sa bohužiaľ neumiestnil nikto nakoľko žiadny žiak nedosiahol minimálny počet bodov, ktorý je potrebný aby bol žiak úspešným riešiteľom. Žiaci umiestnení na prvom mieste postúpili do krajského kola. Gratulujeme a držíme palce pri ďalšom postupe.Celkové poradie:


1A

1. miesto – Matej Mišove -ZŠ Obrancov mieru, Detva – 26,75 bodov (úspešný riešiteľ)

2. miesto – Margaréta Jánošíková – ZŠ Slatinské Lazy – 26,5 bodov (úspešný riešiteľ)

3. miesto – Michal Hudák – ZŠ J. J. Thurzu Detva – 24,75 bodov (úspešný riešiteľ)

Nela Nôtová – ZŠ Kriváň – 22,5 bodov (neúspešný riešiteľ)

Samuel Fatih Machava – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová – 22,125 bodov (neúspešný riešiteľ)

Daniel Orolin- ZŠ Kukučínova, Detva – 21,5 bodov (neúspešný riešiteľ)

Hana Valkošáková – ZŠ J. Drdoša, Vígľaš – 19,5 bodov (neúspešný riešiteľ)

Alena Krahulcová – ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová – 16,75 bodov (neúspešný riešiteľ)

1B

1. miesto – Daniel Tuhársky –ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová – 35 bodov (úspešný riešiteľ)

2. miesto – Jakub Farbiak – ZŠ J. Drdoša, Vígľaš – 28 bodov (úspešný riešiteľ)

3. miesto – Margaréta Fabriková – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová – 25 bodov (úspešný riešiteľ)

Naomi Helen Azorová – ZŠ J. J. Thurzu Detva – 21 bodov (neúspešný riešiteľ)

Alexandra Ostrihoňová – ZŠ Obrancov mieru, Detva – 20 bodov (neúspešný riešiteľ)

P.H. – ZŠ Kriváň – 19 bodov (neúspešný riešiteľ)

Lucia Jacková – ZŠ Kukučínova, Detva – 17 bodov (neúspešný riešiteľ)

Martin Mašlej – ZŠ Slatinské Lazy – 15 bodov (neúspešný riešiteľ)


2A


1. miesto – Kristián Marko –Obchodná akadémia Detva – 22 bodov (úspešný riešiteľ)

2. miesto – M. M. – Gymnázium Detva – 22 bodov (úspešný riešiteľ)


2B


Ľubomír Tomala – Gymnázium Detva – 23,5 bodov (neúspešný riešiteľ)

Viktória Tóthová – Obchodná akadémia Detva – 11,455 bodov (neúspešný riešiteľ)2D


1. miesto – Adam Hriň – Stredná odborná škola Detva – 31,5 bodov (úspešný riešiteľ)zdroj: IUVENTA