Volejbal

Veková skupina: ZŠ, SŠ

Vedúci krúžku: Mgr. Yveta Unterfrancová, Mgr. Zdenka Melicherová

Ročný poplatok: 10€

Miesto konania: Športová hala

Frekvencia: 1x týždenne