4 septembra, 2023

Veková skupina: ZŠ Vedúci krúžku: Ing. Renáta Lašáková Ročný poplatok: Miesto konania: CVČ Trend, Letný štadión Frekvencia: 1x týždenne – streda 15:00 – 17:00

Veková skupina: ZŠ, SŠ Vedúci krúžku: Miroslav Minich, Patrik Spišiak Ročný poplatok: 10€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x týždenne – štvrtok 14:00 – 16:00

Veková skupina: ZŠ Vedúci krúžku: Mgr. Zuzana Komendová Ročný poplatok: Miesto konania: Športová hala Frekvencia: 2x týždenne, utorok, štvrtok 16:00 – 17:30

Veková skupina: ZŠ Vedúci krúžku: Tomáš Chlebničan Ročný poplatok: Miesto konania: Zimný štadión Frekvencia:

Veková skupina: noví členovia: deti 6 – 7 rokov Vedúci krúžku: Mgr. Juraj Francisty Ročný poplatok: Miesto konania: Športová hala Olymp Frekvencia: 1x týždenne

Veková skupina: ZŠ, SŠ Vedúci krúžku: Miroslav Tužinský, Adam Chabada Ročný poplatok: Miesto konania: Futbalový štadión, Športová hala Frekvencia: 2x týždenne

Veková skupina: ZŠ, SŠ Vedúci krúžku: Peter Masár, Pavol Masár Ročný poplatok: Miesto konania: Športová hala, ZŠ J. J. Thurzu Frekvencia: 3x týždenne, mladší žiaci utorok 17:00 – 18:30, starší žiaci pondelok, streda 17:00 – 18:30

Veková skupina: 7. – 9. ročník ZŠ Vedúci krúžku: Mgr. Yveta Unterfrancová Ročný poplatok: 10€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x týždenne – utorok 14:00 – 15:30

Veková skupina: ZŠ, SŠ Vedúci krúžku: Mgr. Yveta Unterfrancová, Mgr. Zdenka Melicherová Ročný poplatok: 10€ Miesto konania: Športová hala Frekvencia: 1x týždenne