Florbal

Veková skupina: ZŠ, SŠ

Vedúci krúžku: Peter Masár, Pavol Masár

Ročný poplatok:

Miesto konania: Športová hala, ZŠ J. J. Thurzu

Frekvencia: 3x týždenne, mladší žiaci utorok 17:00 – 18:30, starší žiaci pondelok, streda 17:00 – 18:30