Podpoľanček II.

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ (pokročilí)

Vedúci krúžku: Mgr. Dana Rusinová

Ročný poplatok:

Miesto konania: CVČ Trend

Frekvencia: 2x týždenne