DĽH Podpoľanček

Veková skupina:

Vedúci krúžku:

Ročný poplatok:

Miesto konania: CVČ Trend

Frekvencia: 1x týždenne