Podpoľanček – prípravka

Veková skupina: ZŠ (začiatočníci)

Vedúci krúžku: Mgr. Iveta Paučová

Ročný poplatok:

Miesto konania: CVČ Trend

Frekvencia: 2x týždenne