Podpoľanček – Krpčeky

Veková skupina:

Vedúci krúžku: Mgr. Michaela Matušková

Ročný poplatok:

Miesto konania: CVČ Trend

Frekvencia: 2x týždenne