Filmový klub

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ

Vedúci krúžku: Mgr. Yveta Unterfrancová

Ročný poplatok: 10€

Miesto konania: Dom kultúry A. Sládkoviča

Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)