6 septembra, 2023

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ Vedúci krúžku: Ročný poplatok: 10€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Lucia Freiboldová Ročný poplatok: 10€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Mgr. Yveta Unterfrancová Ročný poplatok: 10€ Miesto konania: Dom kultúry A. Sládkoviča Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Mgr. Yveta Unterfrancová Ročný poplatok: 15€ Miesto konania: Masarykov dvor Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Lucia Freiboldová Ročný poplatok: 15€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Lucia Freiboldová Ročný poplatok: 15€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ Vedúci krúžku: Mgr. Yveta Unterfrancová Ročný poplatok: 15€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)

Veková skupina: ZŠ Vedúci krúžku: Lucia Freiboldová Ročný poplatok: 10€ Miesto konania: CVČ Trend Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)