Klub plavcov

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ

Vedúci krúžku: Mgr. Yveta Unterfrancová

Ročný poplatok: 15€

Miesto konania: Masarykov dvor

Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)