Klub tradičných remesiel

Veková skupina: 2. stupeň ZŠ

Vedúci krúžku: Lucia Freiboldová

Ročný poplatok: 15€

Miesto konania: CVČ Trend

Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)