Malá škola varenia a pečenia

Veková skupina:

Vedúci krúžku: Lucia Freiboldová

Ročný poplatok: 10€

Miesto konania: CVČ Trend

Frekvencia: 1x mesačne (3 – 4 hodiny)