4 októbra, 2021

Rozvrh na šk. rok 2021/2022 v budove CVČ Trend Deň 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 Po 10:00 Klub najmenších (len v zelenej farbe ŠS) Rybársky krúžok (trieda) 17:00 Hra na hudobný nástroj (trieda) 17:30 Jumping (tanečná sála) 18:00 Hra na hudobný nástroj (trieda) 18:30 Joga (tanečná sála Ut Stolný