Inovačné vzdelávanie

Centrum voľného času TREND v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách organizuje inovačné vzdelávanie pre učiteľov TSV, vychovávateľov a trénerov. Inovačné vzdelávanie – Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri rozvoji KOORDINAČNÝCH SCHOPNOSTÍ žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese a v mimoškolských aktivitách.


Vzdelávanie sa uskutoční v dňoch 3. – 5.3.2022 v budove CVČ Trend na Obrancov mieru 7 v Detve.


Bližšie informácie – Mgr. Yveta Unterfrancová 0903 645 659


Organizačné pokyny nájdete TU