Futbal

Veková skupina: ZŠ, SŠ

Vedúci krúžku: Miroslav Tužinský, Adam Chabada

Ročný poplatok:

Miesto konania: Futbalový štadión, Športová hala

Frekvencia: 2x týždenne