Hokej

Veková skupina:

Vedúci krúžku: Tomáš Chlebničan

Ročný poplatok:

Miesto konania: Zimný štadión

Frekvencia: